เข้าสู่ระบบ
หากคุณพบปัญหาที่คุณไม่เข้าใจระหว่างขั้นตอนการลงทุน กรุณาแอด LINE ID: Nev9 whatsapp โปรดเพิ่มหมายเลข: +66 0615196417

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ : www.jlj35.com

การลงทุนในตลาดหุ้นนิวยอร์ก
 • 2.4%
  ดอกเบี้ยรายวัน
 • 1วัน
  ระยะเวลาการลงทุน
 • 500บาท
  จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ
  ระดมทุนทั้งหมด:95,000,000 บาท;จ่ายดอกเบี้ยรายวัน
ความเร็ว  97.88%
ลงทุนทองแคนาดา
 • 2.47%
  ดอกเบี้ยรายวัน
 • 1วัน
  ระยะเวลาการลงทุน
 • 3500บาท
  จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ
  ระดมทุนทั้งหมด:95,000,000 บาท;จ่ายดอกเบี้ยรายวัน
ความเร็ว  98.76%
การลงทุนหุ้นสิงคโปร์
 • 2.61%
  ดอกเบี้ยรายวัน
 • 1วัน
  ระยะเวลาการลงทุน
 • 8000บาท
  จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ
  ระดมทุนทั้งหมด:95,000,000 บาท;จ่ายดอกเบี้ยรายวัน
ความเร็ว  98.47%
การลงทุนพลังงานลมของญี่ปุ่น
 • 3.08%
  ดอกเบี้ยรายวัน
 • 1วัน
  ระยะเวลาการลงทุน
 • 18000บาท
  จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ
  ระดมทุนทั้งหมด:9,600,000 บาท;จ่ายดอกเบี้ยรายวัน
ความเร็ว  97.69%
โครงการลงทุนขนส่งทางทะเล
 • 3.39%
  ดอกเบี้ยรายวัน
 • 1วัน
  ระยะเวลาการลงทุน
 • 50000บาท
  จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ
  ระดมทุนทั้งหมด:95,000,000 บาท;จ่ายดอกเบี้ยรายวัน
ความเร็ว  97.87%
โครงการลงทุนพลังงานใหม่ของสหรัฐฯ
 • 3.85%
  ดอกเบี้ยรายวัน
 • 1วัน
  ระยะเวลาการลงทุน
 • 85000บาท
  จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ
  ระดมทุนทั้งหมด:95,000,000 บาท;จ่ายดอกเบี้ยรายวัน
ความเร็ว  97.47%
การลงทุนด้านสุขอนามัยของญี่ปุ่น
 • 4.31%
  ดอกเบี้ยรายวัน
 • 1วัน
  ระยะเวลาการลงทุน
 • 120000บาท
  จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ
  ระดมทุนทั้งหมด:98,000,000 บาท;จ่ายดอกเบี้ยรายวัน
ความเร็ว  97.33%
เกาหลีทางทะเลกลุ่มธุรกิจขนส่ง
 • 4.45%
  ดอกเบี้ยรายวัน
 • 1วัน
  ระยะเวลาการลงทุน
 • 150000บาท
  จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ
  ระดมทุนทั้งหมด:985,000,000 บาท;จ่ายดอกเบี้ยรายวัน
ความเร็ว  98.70%
ผลิตภัณฑ์ดัชนีหุ้นของสหราชอาณาจักร
 • 4.80%
  ดอกเบี้ยรายวัน
 • 1วัน
  ระยะเวลาการลงทุน
 • 300000บาท
  จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ
  ระดมทุนทั้งหมด:95,000,000 บาท;จ่ายดอกเบี้ยรายวัน
ความเร็ว  99.73%
ลงทุนก่อสร้างทางหลวง
 • 5.59%
  ดอกเบี้ยรายวัน
 • 1วัน
  ระยะเวลาการลงทุน
 • 500000บาท
  จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ
  ระดมทุนทั้งหมด:96,000,000 บาท;จ่ายดอกเบี้ยรายวัน
ความเร็ว  99.41%

    Copyright  www.jlj35.com  ALL Rights Reserved
การเงินการลงทุน Ares Group ©2020-2023 สงวนลิขสิทธิ์
บริษัท การลงทุน Ares
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของคุณ
×ดาวน์โหลด APP